Kosten

Verzekerde zorg
Iedere Nederlander is via het basispakket verzekerd voor de generalistische basis ggz en de gespecialiseerde ggz.
Voor een behandeling in de ggz is een verwijzing nodig. Meestal schrijft de huisarts deze verwijzing. De huisarts zal in eerste instantie inschatten of het gaat om generalistische basis zorg of om specialistische zorg.
De kosten van verzekerde zorg is afhankelijk van de soort diagnose, de ernst en de duur van de behandeling. Er zal niet per sessie gefactureerd worden, maar per behandeling, dus bij afsluiting, of tussentijds per jaar.

Praktijk de Levensbloem heeft geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Dat betekent dat u zelf de rekening van de behandeling ontvangt aan het einde van de behandeling of tussentijds per jaar. Deze kunt u vervolgens zelf declareren bij uw verzekering. Het hangt van uw polis-type af hoeveel vergoeding u van uw zorgverzekeraar krijgt. Ik raad altijd een zuivere restitutiepolis aan, aangezien u dan 100% vergoed dient te krijgen. Wel zult u altijd eerst uw eigen risico dienen te betalen.
Informeer vooraf bij uw zorgverzekeraar, zodat u weet waar u aan toe bent!
Op de site van de LVVP vindt u meer informatie over vergoedingen.
Op deze site bij 'Praktische informatie', vindt u nog meer informatie over de betalingsvoorwaarden.

Onverzekerde zorg
De kosten voor een gesprek dat valt onder onverzekerde zorg zijn 117 euro. Deze kosten zullen per zitting gefactureerd worden.

No show regeling:
Een afspraak dient minimaal 24 uur van te voren te zijn afgezegd.
Indien de afspraak binnen 24 uur wordt afgezegd, wordt 50 euro in rekening gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door de verzekering en zullen apart gefactureerd worden.