Kosten

Verzekerde zorg
Iedere Nederlander is via het basispakket verzekerd voor hulp in de ggz.
Voor een behandeling in de ggz is een verwijzing nodig. Meestal schrijft de huisarts deze verwijzing.
De kosten van verzekerde zorg is afhankelijk van de soort diagnose, de ernst en de duur van de behandeling. Er zal per maand gefactureerd worden.

Praktijk de Levensbloem heeft geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Dat betekent dat u zelf de rekening van de behandeling ontvangt. Deze kunt u vervolgens zelf declareren bij uw verzekering.
Het hangt van uw polis-type af hoeveel vergoeding u van uw zorgverzekeraar krijgt. Ik raad altijd een zuivere restitutiepolis aan, aangezien u dan 100% vergoed dient te krijgen. Wel zult u altijd eerst uw eigen risico dienen te betalen.
Informeer vooraf bij uw zorgverzekeraar, zodat u weet waar u aan toe bent!
Zie ook ook website van Contractvrije Psycholoog en verzekeringsoverzicht voor 2024!! Zorgverzekeraars-Vergoeding-Vrijgevestigde-Zorgaanbieders-in-Zorgprestatiemodel-2024-Contractvrije-Psycholoog 
Op deze site bij 'Praktische informatie', vindt u nog meer informatie over de betalingsvoorwaarden.

Onverzekerde zorg
De kosten voor een gesprek dat valt onder onverzekerde zorg zijn 117 euro. Deze kosten zullen per zitting gefactureerd worden. Dit geldt enkel als er een behandeling plaats vindt die geen psychiatrische diagnose betreft.

No show regeling:
Een afspraak dient minimaal 24 uur van te voren te zijn afgezegd.
Indien de afspraak binnen 24 uur wordt afgezegd, wordt 50 euro in rekening gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door de verzekering en zullen apart gefactureerd worden.