Aanmelden en intake

Wilt u zich aanmelden of heeft u een vraag, dan kunt u contact opnemen via de mail:
info@praktijkdelevensbloem.nl
of telefonisch:
06-42642518

Om in aanmerking te komen voor vergoeding van de intake en behandeling is een verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk.
Bij aanmelding is het meenemen van een geldig legitimatiebewijs verplicht!
Behandeling in de gespecialiseerde ggz
Bij langdurige, ernstige en meer complexe problematiek wordt verwezen naar de Gespecialiseerde GGZ , omdat hier langer durende behandelingen mogelijk zijn. Hierbij bepalen behandelaar en cliënt samen wanneer de behandeling wordt afgesloten. Deze behandelingen duren gemiddeld tussen de 6 maanden en twee jaar.

De intake bestaat uit gemiddeld drie sessie. Een intakesessie duurt 45-60 minuten. Een behandelsessie duurt 45 minuten. De intake biedt de mogelijkheid om kennis te maken, de klachten te inventariseren, uitleg te geven over mijn werkwijze en om te kijken of er een klik is en of deze praktijk de juiste plek is.
Na de intakefase kan direct gestart worden met de behandeling.
Mocht Praktijk De Levensbloem niet passend zijn, dan kan ik helpen zoeken naar een passende doorverwijzing of eventueel verwijs ik terug naar uw huisarts.
Wachttijd tot intake in afgelopen 2 maanden: max 6 weken, actualisatie: 01-12-2023
Wachttijd tussen intake en behandeling: er kan na de intake direct gestart worden met behandeling actualisatie: 01-12-2023
De wachttijd is onafhankelijk van de soort klacht of zorgverzekeraar.

Afhankelijk van de klachten en wat eerder is afgesproken in het behandelplan, kan een therapie korter of langer duren. Tijdens de behandeling wordt er regelmatig geëvalueerd.

“Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).”

- factsheet van de NzA