Psychotherapie

stoelen

Wat is psychotherapie?

Psychotherapie is een effectieve gespreksbehandelmethode voor psychische stoornissen en problemen. Het doel van behandeling is om psychische klachten op te heffen, te verminderen en/of beter hanteerbaar te maken.
Klachten kunnen bijvoorbeeld bestaan uit somberheidsklachten, angstklachten, moeite hebben om gevoelens te uiten of te reguleren, moeite om relaties aan te gaan en/of te behouden, onzekerheidsgevoelens, moeite hebben om keuzes te maken, rouw- of levensfaseproblematiek, eetproblemen en burn-outklachten.
Ook kan het zijn dat er klachten ontstaan als terug trekken, niet kwetsbaar (meer) durven zijn, spanningsklachten, als gevolg van moeite hebben (bepaalde) gevoelens toe te staan en te beleven. Dat heet affect-fobie.
Het doel is te leren deze gevoelens (weer) toe te laten en te hanteren, zodat je vanuit contact met jezelf dichter bij anderen kan zijn, grenzen kan stellen en jóuw keuzes kan maken.

De therapie die in deze praktijk gegeven wordt, is niet geschikt voor:
cliënten waarbij (ernstig) gevaar is voor suicidaliteit, bij middelenmisbruik, voor mensen met ernstige contactstoornissen (autisme of aanverwante stoornissen) en mensen met ernstige persoonlijkheidsstoornissen.

Er bestaan veel verschillende soorten therapie welke zijn gebaseerd op verschillende stromingen.
Vanuit mijn integratieve opleiding werk ik vooral inzichtgevend en persoonsgericht en pas ik elementen toe van de AFT (Affect Fobie Therapie).

Het therapieproces heeft als doel om samen te gaan kijken of we de klacht(en) beter kunnen begrijpen, om bewust te worden waar de klachten voor staan of wat ze betekenen. Door meer inzicht te krijgen in je eigen gedachten, gevoelens en gedragingen, en door eventuele pijnpunten te verwerken, zullen klachten verminderen of je leert er anders mee om te gaan.
Dan ontstaat er ruimte en ervaar je vrijheid om je eigen keuzes te maken en vorm te geven aan je leven. Zo zal je persoonlijk groeien!!