Praktische informatie

Werkdagen
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Tijdens mijn vakantie bespreek ik met cliënten hoe ze me kunnen bereiken. Meestal spreek ik af dat ze me kunnen bellen en dat ik binnen 24u terug bel. Indien ik vervanging heb geregeld, laat ik hen dat weten wie het is en hoe ze daarmee contact kunnen opnemen.

Crisissituaties
Indien er sprake is van een crisissituatie dient u op mijn werkdagen eerst te proberen met mij contact op te nemen. Indien dat niet (snel genoeg) lukt, of dat de crisis buiten mijn werktijden of in mijn vakantie valt, dan kunt u contact opnemen met uw huisarts.
Buiten kantooruren kunt u contact op te nemen met de huisartsenpost. Van daaruit kunt u eventueel verwezen worden naar de crisisdienst of eerste hulp.

Algemene voorwaarden en privacystatement
algemene-voorwaarden
Behandeltarieven-2022
privacystatement-mei-2018

Veilig mailen via ZIVVER
Praktijk de Levensbloem gebruikt ZIVVER voor het veilig versturen van privacygevoelige informatie via de e-mail. Door een e-mail via ZIVVER te versturen, garanderen wij dat vertrouwelijke informatie volgens de modernste beveiliging wordt verstuurd. En dat niemand anders behalve u de inhoud van de e-mail kan lezen. Als u een e-mail ontvangt die veilig via ZIVVER is verstuurd, opent u een link die ZIVVER u toestuurt. Het is niet nodig een account aan te maken. En uiteraard zal ZIVVER u nooit reclame toesturen.
Hoe opent u een bericht dat via ZIVVER is verstuurd?
Hebt u een e-mail ontvangen van Praktijk de Levensbloem via ZIVVER? Dan opent u dit bericht door op de blauwe link met de tekst ‘Bekijk en beantwoord beveiligd bericht’ te klikken. U wordt dan automatisch doorgestuurd naar de webpagina van ZIVVER. Eventueel moet u hier ook nog een (sms)-code invoeren.
Wilt u reageren op een e-mailbericht dat via ZIVVER is verstuurd?
U leest het bericht dat via ZIVVER is verstuurd op een beveiligde webpagina die lijkt op een mailprogramma. Als u op het bericht wilt reageren, dan kan dat rechtstreeks vanuit deze pagina. Onder het ontvangen bericht kunt u gelijk een bericht typen om te reageren. U verzendt deze reactie door op de verzendknop te klikken. Wanneer hier weer een reactie op komt, ontvangt u een notificatie via e-mail.
Vragen? Heeft u vragen over een ontvangen e-mailbericht? Kunt u het ontvangen bericht niet openen? Of heeft u vragen over ZIVVER? Neem dan graag contact met ZIVVER op: support@zivver.com.

Klachtenregeling
Klachten kunnen het beste eerst met mij besproken worden. Mogelijk gaat het om een misverstand dat in een gesprek opgelost kan worden.
Indien wij er samen niet uit komen, kunt u contact opnemen:
https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/.

De geschillencommissie:
https://www.degeschillencommissiezorg.nl/clienten/zorgcommissies/vrijgevestigde-ggz-praktijken/

Kwaliteitsbewaking
Ilke van Oosten is lid van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) en is gevisiteerd in 2024 op basis van de LVVP-kwaliteitscriteria. Het visitatie LVVP certificaat 2024  is geldig voor 5 jaar.
Ingeschreven in het Kwaliteitsregister van de NVP :
https://www.psychotherapie.nl/217055290/Kwaliteitsregister
Hier vindt u het goedgekeurde kwaliteitsstatuut van de praktijk (2022).
Hier vindt u de beroepscode voor psychotherapeuten die geldt vanaf mei 2018.

Folders
Verwijzersfolder LVVP
Clientenfolder-wat-u-moet-weten-2024
Kwaliteitsbeleid-LVVP-2019 
Patiëntfolder zorgvraagtypering ggz 2023

ROM
Vanaf januari 2017 is elke hulpverlener in de GGZ verplicht om door middel van vragenlijsten de voorgang van de behandeling te meten. Deze ROM (Random Outcome Monitoring) moet bijdragen aan het regelmatig evalueren van de behandeling.

Gegevens
Bankrekeningnummer: NL80ABNA0615567037
KvK: 66621844
BIGnummer: 09916715816
inschrijving KvK: 66621844
AGBcode: 94014920
AGBcode praktijk: 94062797