Aanmelden en intake

Wilt u zich aanmelden of heeft u een vraag, dan kunt u contact opnemen via de mail:
info@praktijkdelevensbloem.nl
of telefonisch:
06-42642518
Indien ik niet in staat ben de telefoon aan te nemen, kunt u een bericht achterlaten op de voicemail. Dan bel ik u zo spoedig mogelijk terug.

Om in aanmerking te komen voor vergoeding van de intake en behandeling is een verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk.
Bij aanmelding is het meenemen van een geldig legitimatiebewijs verplicht!
De huisarts kan in de verwijzing twee vormen aangeven:
a. Generalistische basis-ggz
b. Gespecialiseerde ggz
In deze praktijk wordt gewerkt vanuit beide mogelijkheden.
Behandeling in de generalistische basis-ggz
De huisarts kan doorverwijzen naar de Generalistische Basis-ggz als de klachten en/of problemen van lichtere aard zijn. De geboden hulp is dan kortdurend met als doel het weer op de rit zetten van je leven. Hier is een maximum behandeltijd aan gekoppeld. Afhankelijk van de ernst van de problematiek, de complexiteit en het beloop van de klachten, wordt de behandeling geïndiceerd voor Kort, Middellang, Intensief of Chronisch. Behandeling Intensief komt het meest voor in deze praktijk en houdt ongeveer 10 gesprekken in.
Behandeling in de gespecialiseerde ggz
Bij langdurige, ernstige en meer complexe problematiek wordt verwezen naar de Gespecialiseerde GGZ , omdat hier langer durende behandelingen mogelijk zijn. Hierbij bepalen behandelaar en cliënt samen wanneer de behandeling wordt afgesloten. Deze behandelingen duren gemiddeld tussen de 6 maanden en twee jaar.
Op de site van de LVVP vindt u meer informatie over de generalistische en specialistische zorg.

De intake kan uit een of meerdere sessies bestaan. Een sessie duurt 45 minuten. De intake biedt de mogelijkheid om kennis te maken, de klachten te inventariseren, uitleg te geven over mijn werkwijze en om te kijken of er een klik is en of deze praktijk de juiste plek is.
Na de intakefase kan direct gestart worden met de behandeling.
Mocht Praktijk De Levensbloem niet passend zijn, dan kan ik helpen zoeken naar een passende doorverwijzing of eventueel verwijs ik terug naar uw huisarts.
Wachttijd tot intake in afgelopen 2 maanden: wachttijd is nu meer ongeveer twee maanden, actualisatie: 1-9-2021
Wachttijd tussen intake en behandeling: na intake kan vrijwel direct gestart worden met de behandeling.                                                   actualisatie: 1-9-2021
De wachttijd is onafhankelijk van de soort klacht (generalistische of specialistische GGZ) of zorgverzekeraar.

Op het moment heb ik helaas geen ruimte om nieuwe cliënten voor individuele behandeling in mijn praktijk aan te nemen. Er is wel ruimte in de groepstherapieën.

Afhankelijk van de klachten en wat eerder is afgesproken in het behandelplan, kan een therapie korter of langer duren. Tijdens de behandeling wordt er regelmatig geëvalueerd.

“Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).”

- factsheet van de NzA